25 lipca 2017

Modernizacja SIO

Zespół SIO poinformował  o uruchomieniu w dniu 24 lipca br. aplikacji internetowej zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (sio.men.gov.pl), która posiada wiele usprawnień względem poprzedniej wersji.

W nowej wersji aplikacji wprowadzone zostały m.in. następujące zmiany:

⇒ możliwość pracy na wielu stanowiskach jednocześnie,
⇒ dostęp do aplikacji z komputerów posiadających dostęp do Internetu,
⇒ całkowita rezygnacja z panelu komunikacji,
⇒ nowy, bardziej intuicyjny wygląd aplikacji.

W ramach uruchomienia aplikacji dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i Ministerstw zostały udostępnione następujące moduły:

  • Organy prowadzące – podgląd szczegółów, rejestracja, modyfikacja i usunięcie,
  • Szkoły i placówki oświatowe – podgląd szczegółów i rejestracja z możliwością wskazania placówki, na podstawie której powstała rejestrowana placówka.

Została również wykonana migracja obecnie wystawionych i obowiązujących upoważnień dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, Ministerstw oraz Kuratoriów.

Aktualnie logowanie przez szkoły i placówki nie jest możliwe (logować obecnie mogą się tylko Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ministerstwa oraz Kuratoria) i próby logowania zostaną zakończone komunikatem o wprowadzeniu nieprawidłowych danych.

Jednocześnie Zespół SIO poinformował, że trwają prace mające na celu uruchomienie dalszych funkcjonalności zmodernizowanego SIO, o czym będą Państwa na bieżąco informowani w aktualnościach znajdujących się na stronie cie.men.gov.pl / Modernizacja SIO / Aktualności.

Aktualnie trwają prace rozwojowe nad następującymi funkcjonalnościami:

  • Modyfikacja oraz likwidacja szkół i placówek oświatowych,
  • Złożenia wniosku o dostęp do zmodernizowanego SIO (login i hasło).

Termin uruchomienia powyższych funkcjonalności oraz udostępnienia aplikacji dla szkół i placówek planowany jest do dnia 18 sierpnia 2017 r.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji pomocsio.men.gov.pl, na której znajdą Państwo instrukcje techniczne, merytoryczne, pytania i odpowiedzi oraz formularz kontaktowy.