13 września 2018

Spis wg stanu na dzień 10 i 30 września 2018 r. – program do pobrania

Centrum Informatyczne Edukacji udostępnia podmiotom zobowiązanym do prowadzenia baz danych oświatowych program do wprowadzania, eksportu danych i scalania zbiorów.


Program jest skonstruowany w taki sposób, aby jego uruchomienie nie wymagało przeprowadzania specjalnych szkoleń. Należy dokładnie przeczytać instrukcję, a wypełnienie poszczególnych tabel nie powinno sprawiać trudności.

Lista zmian wprowadzanych w programie w trakcie spisu jest dostępna w programie SIO. Po uruchomieniu programu, należy wybrać z głównego menu zakładkę ‘Opcje’, a następnie ‘Lista Zmian’.

Program do pobrania – wersja 3.25 obowiązująca na spis wg stanu na dzień 10 i 30 września 2018 r. została udostępniona na stronie CIE w dniu 17 sierpnia br.


Źródło: strona cie.men.gov.pl