4 września 2017

Dopisywanie oddziałów gimnazjalnych do szkół podstawowych i liceów – dot. starego SIO

Niniejsza instrukcja dotyczy tzw.  „starego” SIO na 10 i 30 września 2017 r.

Jeżeli istnieje potrzeba dodania oddziałów gimnazjum w szkołach podstawowych lub liceach ogólnokształcących, ale nie wprowadzamy tych szkół od początku tylko importujemy dane z poprzedniego sprawozdania, możemy zrobić to później (po imporcie) w następujący sposób:

Klikamy prawym klawiszem myszy na wyświetlaną na „drzewku” po lewej stronie ekranu nazwę szkoły, do której chcemy dodać oddziały gimnazjalne. W efekcie pojawia się menu podręczne zawierające m.in. opcję Dodaj oddziały, tak jak na zdjęciu poniżej:

Po wybraniu opcji Dodaj Oddziały możemy dodać oddziały szkół innych typów, w tym gimnazjum.