7 stycznia 2021

W sprawie wykazywania ilości stron książek w bibliotekach szkolnych

Zmiana instrukcji merytorycznej dotycząca wykazywania danych o książkach w bibliotece – Centrum Informatyczne Edukacji (cie.gov.pl)