17 czerwca 2020

SIO. Zmiany wprowadzone w Systemie Informacji Oświatowej – 10.06.2020

• RSPO • Uczeń • Oddziały •


W Systemie Informacji Oświatowej wprowadzono następujące modyfikacje:

RSPO:

  • Umożliwienie zarejestrowania Branżowej Szkoły II stopnia

 Uczeń:

  • Dodanie, modyfikacja, usunięcie informacji o okresie dowożenia ucznia

Oddziały:

  • Z listy oddziałów – grupowa rejestracja okresu dowożenia ucznia