7 kwietnia 2020

SIO – uzupełnienie danych zbiorczych w zakresie finansów

W związku ze stwierdzonymi brakami w wykazywaniu danych dotyczących wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwych ministrów, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. h ustawy, Zespół SIO prosi o pilne uzupełnienie danych w systemie informacji oświatowej tym zakresie.


Termin na przekazanie danych minął 10 stycznia br. (według stanu na koniec IV kwartału roku poprzedniego). Link do instrukcji merytorycznej dotyczącej wykazywania wydatków: pomocsio.men.gov.pl – finanse.

Jednocześnie przypominamy, że:

  • w Strefie dla Pracownika w zakładce Materiały/Terminy znajdują się informacje o terminach przekazywania pozostałych danych zbiorczych,
  • na stronie pomocsio.men.gov.pl dostępne są materiały dotyczące wykazywania danych w SIO: instrukcje techniczne, instrukcje merytoryczne oraz filmy instruktażowe i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Źródło: Aktualności, SIO – Strefa pracownika