23 kwietnia 2020

SIO. Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020

W roku 2020 rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23), może być zwiększona o 50 000 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – art. 45. ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.


W opublikowanych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Kryteriach podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020” ujęte zostały m.in. kryteria związane bezpośrednio z danymi wprowadzanymi w Systemie Informacji Oświatowej (SIO).

  • (I) Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.

W sytuacji gdy po dniu sprawozdawczym, tj. po dniu 30.09.2019 r. wzrosła liczba zadań oświatowych, jednostka samorządu terytorialnego może ubiegać się o zwiększenie subwencji oświatowej na 2020 r.

Kwota dofinansowania z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych zostanie wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami określonymi w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2020 na podstawie danych zgromadzonych zmodernizowanym systemie informacji oświatowej.

Uwaga: w celu prawidłowego wyliczenia kwoty dofinansowania niezbędnym jest aby dane w systemie informacji oświatowej były na bieżąco aktualizowane przez szkoły i placówki oświatowe.

Termin składania wniosków w formie pisma adresowanego na Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej: – do dnia 15 października 2020 r.

  • (VII) Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych.

Korekta części oświatowej subwencji ogólnej dotyczy błędów powstałych przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków – do dnia 31 lipca 2020 r. Decyduje data wpływu do Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej · Finansowanie edukacji · Subwencja ogólna dla JST