22 kwietnia 2020

SIO. Ankieta: Realizacja zadań dot.wychowania, profilaktyki i bezpieczeństwa – 22.04.2020

• Ankieta z zakresu realizacji przez szkołę zadań dotyczących wychowania, profilaktyki i bezpieczeństwa w roku szkolnym 2019/2020 •


W Systemie Informacji Oświatowej – w Strefie pracownika zamieszczona została ankieta z zakresu realizacji przez szkołę zadań dotyczących wychowania, profilaktyki i bezpieczeństwa w roku szkolnym 2019/2020.
W związku z realizowanymi zadaniami, w tym wynikającymi z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218), Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety – 27 pytań zamkniętych  – do 6 maja 2020 r.

Ankieta przeznaczona jest dla wymienionych typów szkół:

  • podstawowa
  • liceum ogólnokształcące
  • branżowa szkoła I stopnia,
  • technikum
  • szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ze szkołami
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami

Wyniki ankiety będą wykorzystane w pracach nad ewentualną aktualizacją systemowych rozwiązań. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: agnieszka.rodkiewicz-boguslawska@men.gov.pl.


Źródło: Aktualności, SIO – Strefa pracownika