28 sierpnia 2017

To be or not to be … a European?” Trójnarodowy konkurs dla młodzieży Young Europeans Award

Organizatorzy konkursu z Polski, Niemiec i Francji zapraszają młodych ludzi z krajów Trójkąta Weimarskiego do udziału w drugiej edycji Young Europeans Award pod hasłem „To be or not to be… a European?“. Celem tego konkursu jest rozwój zarówno dialogu i wymiany pomiędzy tymi trzema krajami, jak również kontaktów ze zmieniającym się co roku krajem-gościem. Gościem honorowym w edycji przypadającej na lata 2017-2018 jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Konkurs Young Europeans Award chce zachęcić młodzież do zastanowienia się nad swoją wizją Europy i do aktywnego udziału w procesie europejskim.

Do konkursu mogą zgłaszać się klasy szkolne lub pozaszkolne grupy młodzieży w wieku do 21 lat z Polski, Niemiec i Francji, które stworzą wspólny, trójnarodowy projekt. Wybór tematu zależy od uczestników, a może on dotyczyć różnych dziedzin, np. geografii, kultury, dziennikarstwa, sztuki, a także społeczeństwa lub polityki. Do realizacji projektu mogą zostać wykorzystane dowolne środki: tekst, nagrania audio i wideo, fotografia, strony internetowe, a także przedstawienia artystyczne lub inne.

Projekty we współpracy z młodzieżą z Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej są również mile widziane.
Zespoły mogą przesłać swoje projekty za pośrednictwem specjalnej strony internetowej do 1 marca 2018 roku. Międzynarodowe jury pod przewodnictwem niemieckiego reżysera Volkera Schlöndorffa wyłoni zwycięski projekt. Wygrać można pobyt w Warszawie z oficjalną ceremonią wręczenia nagrody.

Konkurs, którego pierwsza edycja odbyła się pod patronatem Ministrów Spraw Zagranicznych i w ramach Trójkąta Weimarskiego, jest wspólną inicjatywą następujących instytucji: Fundacji Kultury Allianz (Allianz Kulturstiftung), Fundacji Hippocrène, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) i Francusko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Deutsch-Französisches Jugendwerk, DFJW/OFAJ), we współpracy z UK-German Connection.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj