31 października 2019

Szkolenia blended – learning

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów organizuje dla nauczycieli, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, specjalistów w placówkach doskonalenia nauczycieli szkolenia blended – learning:


  1. Szkolenie „Rozwijanie kompetencji cyfrowych,
  2. .Szkolenie „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”.

Więcej informacji: