23 marca 2018

Projekt „Tworzenie programów nauczania”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w projekcie pt. „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.


Więcej informacji na stronie www.ore.edu.pl