17 czerwca 2020

Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych pn: „Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą”

Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a” realizuje program o charakterze edukacyjnym, którego celem jest wspieranie edukacji oraz uwrażliwienie uczniów szkół podstawowych na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzrokową.
Każda ze szkół, która zgłosi chęć uczestniczenia w projekcie zostanie wyposażona w 100 bezpłatnych zestawów edukacyjnych (broszura z alfabetem brajlowskim) do pracy nauczyciela z uczniem w ramach rozwoju kompetencji społecznych dzieci i młodzieży. Kontakt z biurem fundacji: telefonicznie pod numerem 697-121-728 lub za pośrednictwem adresu e-mail: zaprzyjaznijsie@swiatbrajla.org.pl

Więcej informacji tutaj