24 maja 2019

Projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Politechnika Łódzka wraz z konsorcjum zrzeszającym uczelnie techniczne i organizacje pozarządowe zapraszają nauczycieli do udziału w ogólnopolskim projekcie grantowym, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie w ramach kół informatycznych.

Więcej informacji:

https://cmi.edu.pl

Załączniki

Zaproszenie do projektu
Data: 2019-05-24, rozmiar: 686 KB