22 marca 2018

Projekt CEMS Chance

Stowarzyszenie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej organizuje kolejną edycję projektu CEMS Chance, którego adresatami są uczniowie klas III gimnazjów oraz I szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z małych miejscowości, domów dziecka oraz rodzin zastępczych.


Więcej informacji na stronie cemschance.pl