19 czerwca 2019

Program Microsoft Innovative Educator Expert

Firma Microsoft zaprasza szkoły, dyrektorów oraz nauczycieli do udziału w bezpłatnym programie Microsoft Innovative Educator Expert na rok szkolny 2019/2020. Aplikacje można wysyłać do 15 lipca 2019 r.

W przedsięwzięciu uczestniczą edukatorzy z całego świata chcący rozwijać swoje kompetencje w zakresie nowych technologii w edukacji.

Udział w programie pozwala uczestnikom wprowadzać innowacje, promować dostępne technologie w nauczaniu,

W razie pytań można kontaktować się z Panią Agatą Kapicą, Managerem Programu Microsoft dla Edukacji drogą mailową: agata.kapica@microsoft.com