8 sierpnia 2019

Program edukacyjny „Szkoła dialogu”

Fundacja Forum Dialogu po raz kolejny zaprasza do udziału w ogólnopolskim, bezpłatnym programie edukacyjnym Szkoła Dialogu.

Celem programu Szkoła Dialogu jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Kierowany jest on do uczniów z mniejszych i średnich miast, którzy samodzielne odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości. Szkoła Dialogu oparta jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucze do przełamywania barier.

W ramach programu uczniowie i uczennice uczestniczą w cyklu czterech warsztatów, podczas których przygotowują swój autorski PROJEKT – wycieczkę śladami Żydów ze swojej miejscowości. Warsztaty są bezpłatne i są prowadzone przez doświadczonych trenerów Forum Dialogu, którzy merytorycznie wspierają działania uczniów i przybliżają im kulturę żydowską. Wycieczki przygotowane przez uczniów biorą udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszy projekt upamiętniający, a szkoły otrzymują tytuł: SZKOŁY DIALOG.

Najlepsze zrealizowane w danym roku kalendarzowym projekty wyróżniane są cennymi nagrodami dla uczniów, szkół i nauczycieli – opiekunów wręczanymi podczas dorocznej Gali Szkoły Dialogu.

Fundacja Forum Dialogu zaprasza uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych z niewielkich miejscowości, małych i średnich miast z całej Polski, w których niegdyś znaczący odsetek mieszkańców stanowili Żydzi.

Cykl 4 zajęć Szkoły Dialogu powinien się odbyć między wrześniem a listopadem. Projekt konkursowy należy zrealizować odpowiednio w grudniu. Grupa może liczyć od 20 do 30 osób.

Więcej informacji o programie Szkoła Dialogu oraz szczegóły dotyczące rekrutacji znajdą Państwo pod adresem: http://dialog.org.pl/szkola-dialogu/pl/dla-szkol/zglos-szkole-polska/

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 września 2019 roku.

Formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFgWBVX-JsiMcu_l6QLVyV0TUdCQzorYWZ2OHBXBmVeClnJQ/viewform

Osoba do kontaktu: Agnieszka Mierzwa, agnieszka.mierzwa@dialog.org.pl

tel. 22 551 50 26

Fundacja Forum Dialogu jest organizacją pozarządową zajmującą się od 20 lat działalnością na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami a Żydami, przeciwdziałaniem przejawom antysemityzmu i ksenofobii, a także edukacją na rzecz tolerancji.

Opracowano na podstawie materiałów przekazanych przez Fundację Forum Dialogu