30 sierpnia 2018

Program edukacyjny „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza szkoły do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 programu edukacyjnego Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, adresowanego do uczniów liceów i techników, w ramach którego uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.


Szkołom oferowane są nieodpłatnie dwa nowoczesne programy nauczania, wraz z bogatą obudową dydaktyczną, przeznaczone do:

– przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce,

– zajęć pozalekcyjnych,

– kształcenia w zawodach, w tym realizacji efektów PDG,

– zajęć praktycznych przygotowujących do zawodu.

Realizacja programu nie nakłada na szkołę i ucznia żadnych obciążeń finansowych, komplet materiałów i dostęp do platformy internetowej przekazywany jest nauczycielom i uczniom w pełni nieodpłatnie. We wrześniu uruchomione będą nieodpłatne szkolenia e-learningowe dla nauczycieli, którzy po raz pierwszy podejmują się roli opiekuna miniprzedsiębiorstwa. Wszystkim nauczycielom realizującym program zapewniane jest wsparcie merytoryczne i metodyczne przez cały okres realizacji programu.

W ramach programu Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zachęca uczniów i nauczycieli do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK, którego zwycięzca reprezentuje Polskę w konkursie europejskim Company of the Year Competition.

Szczegółowe informacje o programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo znajdziecie Państwo w załączniku.

Zachęcamy także do odwiedzenia platformy internetowej programu: www.miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl