9 września 2017

Ogólnopolski Program Edukacyjny GIODO „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

W ramach działalności informacyjno-edukacyjnej na rzecz upowszechnienia wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych od 2009 roku realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Dotychczasowe edycje Programu były objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

GIODO zaprasza szkoły do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Program jest przedsięwzięciem realizowanym od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jego celem jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności – zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Szkołom, które zgłoszą się do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, GIODO zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia.

Program „Twoje dane – Twoja sprawa…” kierowany jest do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
W roku szkolnym 2017/2018 Program „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, zostanie uroczyście rozpoczęty szkoleniem zorganizowanym w Warszawie w dniach 26-27 października 2017 r.

Zapraszamy do uczestnictwa szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły ponadpodstawowe oraz ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli. Szczegółowe informacje o Programie znajdą Państwo na stronie http://giodo.gov.pl/pl/1520300/10120 .

Zgłoszenia poprzez formularz umieszczony na ww. stronie internetowej GIODO będą przyjmowane do dnia 29 września 2017 r. Udział w programie jest bezpłatny.

Zapraszamy!