27 września 2017

Konkurs „Wyspy Portugalii”

Centrum Języka Portugalskiego/Camões przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną pt.: „Wyspy Portugalii”.

Celem konkursu jest propagowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat Portugalii. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów, starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Prace przyjmowane są do 20.11.2017r. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu. Informacje o konkursie umieszczone są na stronie internetowej Centrum: www.umcs.pl

Regulamin konkursu