6 listopada 2017

Konkurs „Wymyśl projekt – wygraj staż”

Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli 15 lat do udziału w konkursie „Wymyśl projekt – wygraj staż”. Organizatorem konkursu jest Wspólny Sekretariat Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Jego celem jest zwiększenie wiedzy na temat Programu i funduszy unijnych wśród potencjalnych wnioskodawców.


Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej: www.cz-pl.eu