21 sierpnia 2018

Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 „Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi”


Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej pragnie przypomnieć o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 pn. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi.

Celem konkursu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

 1. przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,
 2. przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,
 3. propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,
 4. przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty będące:

 • organami prowadzącymi publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzącą kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub
 • publiczną/niepubliczną uczelnią prowadzącą kształcenie na kierunkach studiów o profilu praktycznym odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, które prowadzą lub planują uruchomić w roku szkolnym/akademickim 2019/2020 kształcenie na kierunkach właściwych dla danej grupy branżowej, a w przypadku gdy dana grupa branżowa składa się z części – na kierunkach właściwych dla każdej z części danej grupy branżowej, której dotyczy projekt.

Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów. Dlatego też Instytucja Pośrednicząca zachęca do aplikowania o środki europejskie właśnie teraz. Składając wniosek o dofinansowanie w ramach aktualnie trwającej rundy (tj. do 31 sierpnia do godz. 12.00) wnioskodawcy mogą zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania, ponieważ po zakończeniu każdej rundy środki na dofinansowanie zmniejszają się w związku z podpisywanymi umowami.

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie na następujące grupy branżowe:

 1. grupa branżowa poligraficzno-fotograficzno-reklamowa – 837 000,00 PLN
 2. grupa branżowa fryzjersko-kosmetyczna – 837 000,00 PLN
 3. grupa branżowa ekonomiczno-administracyjna – 1 674 000,00 PLN
 4. grupa branżowa transportowa – 1 674 000,00 PLN
 5. grupa branżowa spedycyjno-logistyczna – 837 000,00 PLN
 6. grupa branżowa tekstylno-odzieżowa – 837 000,00 PLN
 7. grupa branżowa chemiczno-ceramiczno-szklarska – 837 000,00 PLN
 8. grupa branżowa budowlano-drogowa – 1 674 000,00 PLN
 9. grupa branżowa inżynieryjno-instalacyjna – 1 674 000,00 PLN
 10. grupa branżowa spożywczo-gastronomiczna – 1 674 000,00 PLN
 11. grupa branżowa hotelarsko-turystyczna – 837 000,00 PLN
 12. grupa branżowa leśno-ogrodnicza – 837 000,00 PLN
 13. grupa branżowa rolno-hodowlana – 837 000,00 PLN
 14. grupa branżowa mechaniki precyzyjnej – 837 000,00 PLN
 15. grupa branżowa mechanika okrętowa i lotnicza – 837 000,00 PLN
 16. grupa branżowa motoryzacyjna – 837 000,00 PLN
 17. grupa branżowa górniczo-wiertnicza – 837 000,00 PLN
 18. grupa branżowa elektryczno-energetyczna – 1 674 000,00 PLN
 19. grupa branżowa elektryczno-mechatroniczna – 1 674 000,00 PLN
 20. grupa branżowa teleinformatyczna – 1 674 000,00 PLN
 21. grupa branżowa opieki zdrowotnej – 1 674 000,00 PLN
 22. grupa branżowa ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia – 837 000,00 PLN

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny na stronie: efs.men.gov.pl. W przypadku dalszych pytań w zakresie konkursu proszę o kontakt na adres konkurs.wspolpracaszkol@men.gov.pl.