24 kwietnia 2018

Konkurs MEN nr DE-WZP.263.1.3. 2018 Rodzina polonijna

Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce

 

 

Załączniki