2 listopada 2018

Konkurs „Gaz ziemny – pewnie i bezpiecznie”

Celem konkursu jest szerzenie wiedzy na temat gazu ziemnego i sposobów bezpiecznego użytkowania tego paliwa. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.


Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, których zadaniem jest przygotowanie jako klasa wspólnej pracy – komiksu. Motywem przewodnim pracy powinno być bezpieczne użytkowanie gazu ziemnego. Technika i formuła przygotowania komiksów jest dowolna. Zgłoszenia będą oceniane w podziale na dwie kategorie wiekowe:

  • klasy I-III
  • klasy IV-VIII

Każda szkoła podstawowa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę klas, jednak przy założeniu, że jedna klasa przygotowuje maksymalnie jedną pracę konkursową.

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie od 29 października 2018 r. do 30 listopada

2018 r. na adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa z dopiskiem: Konkurs w ramach kampanii „Gaz ziemny – pewnie
i bezpiecznie”. Do pracy konkursowej należy dołączyć Kartę zgłoszeniową oraz Oświadczenie autorów prac – wzory dostępne są na stronie internetowej kampanii
.

Wyniki zostaną ogłoszone 17 grudnia 2018 r. na stronie www.gazpewnieibezpiecznie.pl.

Szczegółowe informacje związane z konkursem, w tym regulamin, znajdują się
na stronie internetowej: www.gazpewnieibezpiecznie.pl


Załączniki:

  1. Regulamin
  2. Klauzula informacyjna
  3. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Karta zgłoszenia
  4. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie