28 marca 2018

e-kurs nt. wielokulturowości dla nauczycieli w ramach projektu „Szkoły Wielokulturowe – Wzbogacanie kulturowego i językowego skarbca w Europie dzięki pracy nauczycieli”

W ramach projektu „Szkoły Wielokulturowe – wzbogacanie kulturowego i językowego skarbca w Europie dzięki pracy nauczycieli”, realizowanego przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi powstał e-kurs dla nauczycieli.

E-kurs podzielony jest na trzy części. Pierwsza poświęcona jest globalnemu kontekstowi wielokulturowemu, druga edukacji i postawom nauczycieli, a trzecia metodom przekazywania wiedzy w klasie lub za pośrednictwem technologii, pozwalającym stworzyć przyjazne uczniom środowisko.

Ten BEZPŁATNY e-kurs dostępny jest pod adresem http://www.multicultural-schools.eu/pl/e-modules/ w następujących wersjach językowych: EN, FR, ES, IT, PL i GR.

Więcej informacji i rezultatów projektu można znaleźć na stronie http://www.multicultural-schools.eu/pl/ .