31 stycznia 2019

Cyfrowa Akademia Gospodarcza zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie.

Więcej informacji na stronie:

cyfrowaakademiagospodarcza.pl

Załączniki:

Zaproszenie do Cyfrowej Akademii Gospodarczej