30 stycznia 2018

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Zaproszenie na szkolenie na temat projektów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Katowicach w dniu 14 lutego 2018 r.


Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na szkolenie nt. możliwości pozyskania środków w ramach projektów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, które odbędzie się 14 lutego 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach w godz. 10.00-12.30.
W trakcie szkolenia przedstawiciel Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie zaprezentuje możliwości realizacji projektów dla szkół, zasady składania i rozliczania projektów.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez platformę wymiany informacji ze szkołami – Panel dyrektora (SOK) w terminie do dnia 13 lutego 2018 r.