28 listopada 2017

Abecadło polsko-niemieckiej animacji językowej – ALIBI – BINGO – CHAOS

Abecadło polsko-niemieckiej animacji językowej – ALIBI – BINGO – CHAOS to publikacja Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Jest to zbiór gier i zabaw z zakresu animacji językowej, przeznaczony na potrzeby polsko-niemieckich spotkań młodzieży.


Publikacja powstała na życzenie uczestników corocznego cyklu warsztatów animacyjnych „Zip-Zap”. Bazując na doświadczeniach osób współprowadzących warsztaty, pedagogów z długoletnią praktyką w międzynarodowej pracy z młodzieżą, obejmuje opisy 38 animacji językowych. Może ona służyć organizatorom i animatorom wymian, jako źródło inspiracji w planowaniu i realizacji własnych polsko-niemieckich projektów. Planowana jest również publikacja abecadła w formie segregatora z wyciąganymi kartkami.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: Abecadło polsko-niemieckiej animacji językowej