6 września 2018

Szkolenie SOHO w Luksemburgu

Szkolenie „SOHO – European Training Course for support people in E+: Youth in Action Volunteering Activities” w ramach programu Erasmus+ Młodzież w dniach 21-25.11.2018 w Luksemburgu

Cel i tematyka:

SOHO to międzynarodowe szkolenie adresowane do osób wspierających projekty ESC (dawne EVS) w organizacjach goszczących i wysyłających. Podczas szkolenia koordynatorzy, mentorzy oraz osoby wspierające działania wolontariuszy pracują w wielonarodowej grupie. Poznając i wymieniając swoje oczekiwania i potrzeby uczą się praktycznych aspektów związanych z jakością projektów ESC. Najważniejszym celem SOHO jest podnoszenie jakości projektów, między innymi przez szkolenie mentorów/koordynatorów ESC. Ponadto spotkanie będzie okazją do poznania założeń Europejskiego Korpusu Solidarności.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

  • pracowników młodzieżowych;
  • mentorów wolontariuszy;
  • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
  • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Bożeny Kiluk: bkiluk@frse.org.pl

Załączniki:

SOHO InfoPack for participants 2018 ESC

SOHO

regulamin zwrotu kosztów podróży