10 kwietnia 2018

Szkolenie „Result Plus: The sound of projects” w ramach programu Erasmus+ edukacja szkolna w dniach 18-23.06.2018 w Bukareszcie

 • termin wydarzenia: 18-23.06.2018
 • miejsce: Rumunia, Bukareszt
termin zgłoszeń:
22 kwietnia 2018 roku

Tematyka i cele

Główne zagadnienia:

 • rola strategii DEOR (upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów) w osiąganiu celów projektu
 • komunikacja i wyniki, wskaźniki i wpływ
 • cele komunikacyjne
 • DEOR: plan, metody, narzędzia i zasoby

Oczekiwane rezultaty:

 • uczestnicy będą umieli odróżniać elementy definiujące rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów Erasmus+;
 • uczestnicy będą umieli wybrać adekwatne narzędzia dla osiągnięcia najlepszych wyników jeśli chodzi o DEOR;
 • uczestnicy będą umieli stworzyć plan DEOR.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli, kadry akademickiej, koordynatorów projektów z instytucji lub organizacji, które wdrożyły projekt w ramach programu Erasmus+ lub aplikowały do udziału w programie Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

Uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną.
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Informacje i formularz zgłoszeniowy na stronie:

http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/szkolenia

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja

 

Załączniki

Results Plus The sound of projects
Data: 2018-04-10, rozmiar: 192 KB
regulamin_zwrotu_kosztow_podrozy
Data: 2018-04-10, rozmiar: 80 KB