12 grudnia 2018

Szkolenia w Delegaturach nt. programu Erasmus+ edukacja szkolna KA 2 dla nauczycieli szkół województwa śląskiego w styczniu 2019 r.

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza dyrektorów szkół i nauczycieli na szkolenia nt. programu Erasmus+ edukacja szkolna KA 2, organizowane w styczniu 2019:

  1. 4 stycznia 2019, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Ks. Kard. Wyszyńskiego 7, 9.00-13.00 (dla szkół z terenu DKO w Bytomiu, Gliwicach, Sosnowcu, Wydziału Nadzoru Edukacji)
  2. 7 stycznia 2019, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Jana Pawła II 126/130, 10.00-14.00 (dla szkół z terenu DKO w Częstochowie)
  3. 10 stycznia 2019, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, ul. Św. Józefa 30, 00-13.00 (dla szkół z terenu DKO w Rybniku)
  4. 11 stycznia 2019, 9.00-13.00, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej, Listopadowa 70, dla szkół z terenu DKO w Bielsku-Białej

Celem szkoleń jest przedstawienie możliwości realizacji przez szkoły projektów współpracy międzynarodowej w programie Erasmus+ z udziałem uczniów i nauczycieli oraz zasad aplikowania o środki na ich realizację w roku 2019.

Zgłoszenia udziału są przyjmowane poprzez Platformę wymiany informacji z dyrektorami szkół do wyczerpania miejsc, najpóźniej 2 dni przed danym szkoleniem.