29 sierpnia 2017

Szkolenia międzynarodowe w programie Erasmus+ Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

Seminarium: “Erasmus+ for Equity and Inclusion”

• Termin wydarzenia: 23.11.2017 – 24.11.2017
• Miejsce: Rzym, Włochy
• Termin zgłoszeń: 4 października 2017 r.

Seminarium kontaktowe ma na celu tworzenie sieci wśród organizacji zainteresowanych opracowywaniem projektów Erasmus+ KA1 i/lub KA2, promujących mobilność uczestników o specjalnych potrzebach, jak również wymianę praktyk i opracowanie narzędzi, wspierających działania w zakresie kształcenia międzynarodowego.

Szkolenie: “Quality cooperation/applications in Vocational Education and Training and Adult Education”
• Termin wydarzenia: 08.11.2017 – 10.11.2017
• Miejsce: Larnaca, Cypr
• Termin zgłoszeń: 14 września 2017 r.

Celem seminarium jest zapewnienie nauczycielom, trenerom, edukatorom kształcenia i szkolenia zawodowego oraz osób dorosłych, zainteresowanych projektami w akcji KA2 okazji do spotkania się i przedstawienia praktyk we własnym sektorze i instytucji w celu podnoszenia jakości współpracy.

Szkolenie: “Strategic Partnerships Plus: Innovation in education”
• Termin wydarzenia: 21.11.2017 – 25.11.2017
• Miejsce: Bukareszt, Rumunia
• Termin zgłoszeń: 14 września 2017 r.

Wydarzenie ma na celu opracowanie projektów międzysektorowych partnerstw strategicznych w celu złożenia ich w ramach akcji KA2 w konkursie 2018. Tematem przewodnim jest innowacja w edukacji i sposoby podejścia do tej potrzeby w projektach partnerstw strategicznych.

Szkolenia skierowane są do:
• przedstawicieli szkół kształcenia i szkolenia zawodowego, centrów kształcenia, szkół wyższych, izb rzemieślniczych, przedsiębiorstw, trenerów VET, nauczycieli zajmujących się szkoleniami i edukacją zawodową oraz praktyczną nauką zawodu;
• zainteresowanych realizowaniem projektów w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ akcji KA1 i KA2;
• władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Wydarzenia finansowane są ze środków programu Erasmus+. Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy. Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia. Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia. Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 PLN.

Szczegółowe informacje, formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/szkolenia/ .
Pytania dotyczące szkoleń należy kierować do p. Małgorzaty Dybały, FRSE, e-mail: mdybala@frse.org.pl .