4 kwietnia 2018

Seminarium międzynarodowe w programie Erasmus+ VET: „Career Paths”

  • Termin wydarzenia: 19 – 21 czerwca 2018 r.
  • Miejsce: Polska, Miedzeszyn k. Warszawy
  • Termin zgłoszeń: 22 kwietnia 2018 r.

 

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje

 

Tematyka i cele

Seminarium będzie okazją do wymiany doświadczeń w obszarze wpływu projektów mobilnościowych na rozwój kompetencji, poprzez:

  • wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z udziałem ekspertów;
  • wymianę dobrych praktyk, narzędzi i metod;
  • prezentację możliwości programu Erasmus+ dla rozwoju projektów wspierających rozwój zawodowy poprzez mobilność edukacyjną.

 

Oczekiwane rezultaty:

  • stworzenie sieci doradców-praktyków w obszarze doradztwa zawodowego;
  • nawiązanie kontaktów dla przyszłej współpracy międzynarodowej.

 

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do:

  • przedstawicieli organizacji zajmujących się doradztwem zawodowym: doradców zawodowych, nauczycieli, pracowników biur pośrednictwa pracy, decydentów, beneficjentów programu Erasmus+;
  • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu.

(Uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną).

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dysponuje 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników sektora VET.

 

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem  formularza zgłoszeniowego.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+. Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia. Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia. Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Należy zapoznać się z regulaminem.

 

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do p. Julity Skomorowskiej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, e-mail: Julita.Skomorowska@frse.org.pl .