29 marca 2018

Erasmus+ edukacja szkolna – nabór na międzynarodową wizyte studyjną „Personalized intervention and counselling to integrate children with special educational needs”, organizowaną w dniach 21-25.05.2018 w Brasov w Rumunii – zgłoszenia do 2 kwietnia br.

  • Termin wydarzenia: 21-25.05.2018
  • Miejsce: Rumunia, Brasov
Termin zgłoszeń:
2 kwietnia 2018 roku

Tematyka i cele

  • promocja współpracy pomiędzy specjalistami w obszarze edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami;
  • dzielenie się doświadczeniami z zakresu zrealizowanych projektów, praktyk i strategii edukacyjnych;
  • promocja wymiany doświadczeń z innymi europejskimi praktykami pracującymi z dziećmi ze specjalnymi potrzebami;
  • promocja uczenia się od siebie nawzajem strategii włączania w celu umożliwienia dzieciom życia w społeczeństwie, współpracy z innymi ludźmi oraz uczenia się przez całe życie.

Oczekiwane rezultaty

  • strategie edukacyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami;
  • dobre praktyki na poziomie zarówno europejskim jak i krajowym;
  • znaczenie spersonalizowanej interwencji i doradztwa w celu integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami przez: doradców, psychologów, logopedów, asystentów;
  • znaczenie stworzenia wspierającej technologii, która pomoże nauczycielom w pracy w klasie, której wynikiem będzie bardziej efektywna integracja dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W seminarium mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia. Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu
sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Informacje dostępne na stronie:

http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/szkolenia/

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl