2 sierpnia 2017

Warsztaty doskonalenia zawodowego w programie Twinning School Inclusion w Bratysławie

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli doświadczonych w eTwinning, pracujących z uczniami w wieku 5 – 16 lat na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego pt. School Inclusion (language and culture minority, Roma minority, special needs pupils). Warsztaty organizowane są przez słowackie biuro eTwinning i odbędą się w dniach 5 – 7 października 2017 r. w Bratysławie.
Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium i spełniające kryteria rekrutacji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji:
1.    nauczyciel każdej specjalności pracujący z uczniami w wieku 5-16 lat;
2.    zrealizowany minimum jeden projekt eTwinning;
3.    swobodna komunikacja w języku angielskim.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.

Krajowe Biuro eTwinning informuje, że:
•    w warsztatach weźmie udział 5 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning;
•    osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
•    w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
•    pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego;
•    osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania pocztą tradycyjną oryginału oświadczenia uczestnika.

Szczegółowe informacje, warunki finansowe oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.etwinning.pl