29 czerwca 2017

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe w Opolu Programowanie z eTwinning

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli, że szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w bezpłatnym Regionalnym seminarium szkoleniowo-kontaktowym w Opolu Programowanie z eTwinning. Seminarium adresowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, początkujących w Programie eTwinning, którzy chcą rozpocząć współpracę z inną polską szkołą, wykorzystując TIK, Internet, dostępne aplikacje internetowe i platformy eTwinning. FRSE zaprasza nauczycieli, którzy nie brali udziału w poprzednich seminariach eTwinning i nie zrealizowali do tej pory żadnego projektu eTwinning.
Regionalne seminarium szkoleniowo-kontaktowe odbędzie się w terminie od 27 do 28.06.2017 r. w Opolu w Hotelu Mercure, ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole.
Seminarium Programowanie z eTwinning jest połączeniem programowania – jednego z założeń reformy oświaty na lata 2016-2022 z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w projektach eTwinning. Udział w sesjach warsztatowych pomoże osobom początkującym w programowaniu we wprowadzeniu tej tematyki podczas zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów i na różnych poziomach kształcenia.
Osoba zgłaszająca się do udziału w seminarium jest zobowiązana do dokonania dwóch działań:
1. Rejestracja na seminarium poprzez kliknięcie zielonego odnośnika Zarejestruj się na wydarzenie na stronie http://konferencje.frse.org.pl/Opole2017 i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
UWAGA: jeśli serwer nie będzie działał (podczas weekendu nastąpi zmiana siedziby FRSE) należy wysłać na adres gwieckowska@frse.org.pl zgłoszenie podając: imię i nazwisko, adres e-mail, tel. komórkowy, przedmiot, wiek uczniów, nazwę, adres i miejscowość szkoły, województwo, czy potrzebny będzie nocleg (na koszt FRSE), określić wymagania żywieniowe);
2. Założenie własnego konta w Programie eTwinning pod adresem
https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm (rejestracja wstępna, a potem właściwa po odebraniu e-maila).
Program seminarium jest dostępny w zakładce PROGRAM na stronie:
http://konferencje.frse.org.pl/Opole2017

Warunki rekrutacji:
– nauczyciel posiadający własne konto w programie eTwinning;
– nauczyciel bez projektów eTwinning;
– nauczyciel dowolnego przedmiotu;
– nauczyciel początkujący w programowaniu;
– nauczyciel zobowiązuje się do założenia nowego projektu i jego późniejszej realizacji.

Krajowe Biuro Programu eTwinning zapewnia uczestnikom seminarium wyżywienie i materiały szkoleniowe, a osobom spoza Opola gwarantuje nocleg w dniu 27 czerwca 2017 w pokoju dwuosobowym wraz ze śniadaniem, także na koszt organizatorów (należy zaznaczyć taką opcję w formularzu zgłoszeniowym). Na zakończenie wręczane będą certyfikaty.
Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci kablem, ew. WIFI.
Tematyka warsztatów:
1. Warsztat dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej początkujących w programowaniu; kodowanie, programowanie bez komputera dla najmłodszych.
2. Programowanie z wykorzystaniem aplikacji internetowych np. Balti.
3. Wyszukiwanie algorytmów w życiu codziennym oraz przykłady myślenia algorytmicznego. We wstępnej nauce programowania takie podejście ma na celu kształtowanie i rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów. Po dawce programowania bez komputera uczestnicy będą mieli okazję poznania środowiska Scratch i zrealizowania w nim swojego pierwszego projektu.
4. Narzędzia internetowe programu eTwinning: eTwinning Live i TwinSpace.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie seminarium na stronie:
http://konferencje.frse.org.pl/Opole2017
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 20 czerwca 2017 r.