2 sierpnia 2017

Seminarium kontaktowe eTwinning – Triangle of Weimar: France, Germany, Poland

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli każdej specjalności, pracujących z grupą wiekową uczniów 12 – 16 lat, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez niemieckie biuro eTwinning w dniach 26 – 28 października 2017 r. w Bad Nenndorf, Niemcy.
Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim.Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.
Osoby zainteresowane udziałem w seminarium i spełniające kryteria rekrutacji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji:
1.    nauczyciel aktywny zawodowo, każdej specjalności, pracujący z grupą wiekową uczniów 12 – 16 lat;
2.    rejestracja w programie eTwinning;
3.    swobodna komunikacja w języku angielskim.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.

Krajowe Biuro eTwinning informuje, że:
•    osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
•    w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
•    pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium;
•    osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania oryginału oświadczenia uczestnika.

Szczegółowe informacje, warunki finansowe oraz formularz zgłoszeniowy dostępne   są na stronie: www.etwinning.pl