25 sierpnia 2017

Międzynarodowe seminarium kontaktowe programu eTwinning „Entrepreneurship” w Krakowie

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe z udziałem eTwinnerów z Austrii, Belgii, Estonii, Chorwacji, Cypru, Czech, Francji, Litwy, Portugalii, Hiszpanii i Polski. Seminarium odbędzie się w terminie od 5 do 8 października 2017 r. w Krakowie.

Spotkanie adresowane jest do nauczycieli każdej specjalności w szkołach o profilu zawodowym i prowadzone będzie w języku angielskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Warunki rekrutacji:

  1. nauczyciel dowolnej specjalności, pracujący w szkole o profilu zawodowym;
  2. zarejestrowany w programie eTwinning (zarejestruj się tutaj);
  3. uczestniczący w międzynarodowych warsztatach eTwinning po raz pierwszy;
  4. gotowy do rozpoczęcia projektu;
  5. swobodnie komunikujący się w języku angielskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 26 września 2017 r.

 

Szczegółowe informacje, program, warunki finansowe oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://konferencje.frse.org.pl/entrepreneurship2017/lang:en .