10 lutego 2020

Międzynarodowe seminarium eTwinning w Jordanii

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium eTwinning „Integrating 21st Century Skills in the classroom”, organizowane przez jordańskie biuro eTwinning w dniach od 21 do 23 kwietnia 2020 r. w Ammanie, Jordania.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli dowolnej specjalności, zainteresowanych realizacją projektów eTwinning. Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 23 lutego 2020 r.  Krajowe Biuro eTwinning czeka na zgłoszenia od:

  • nauczycieli początkujących w programie eTwinning;
  • nauczyciele dowolnej specjalności;
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Aby potwierdzić chęć zgłoszenia należy wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

z dopiskiem oświadczenie eTwinning – Amman.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 23 lutego 2020 r. (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Więcej informacji (zasady udziału, oświadczenie) dostępne są na stronie: https://etwinning.pl/miedzynarodowe-seminarium-etwinning/.