27 stycznia 2020

Międzynarodowe seminarium eTwinning  – Entrepreneurship

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium Entrepreneurship with eTwinning, organizowane przez polskie i litewskie biuro eTwinning w dniach od 19 do 22 marca 2020 r. w Rynie, woj. warmińsko-mazurskie.

Spotkanie adresowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku od 15 do 20 lat. Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 19 lutego 20202 r. Krajowe Biuro eTwinning czeka na zgłoszenia od nauczycieli:

  • dowolnego przedmiotu pracujących z grupą wiekową uczniów 15-20;
  • początkujących w programie eTwinning (posiadających konto na platformie eTwinning);
  • swobodnie komunikujących się w języku angielskim;
  • gotowych do rozpoczęcia projektu.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Zgłoszenie kandydatury poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w wydarzeniu. Potwierdzenie zakwalifikowania się na seminarium Krajowe Biuro eTwinning wysyła oddzielną wiadomością e-mail.

Termin zgłoszeń upływa dnia 19 lutego 2020 r.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci WIFI.

Udział w seminarium jest bezpłatny. W ramach wydarzenia organizator zapewnia: materiały konferencyjne, wyżywienie i zakwaterowanie dla osób spoza Rynu.

Rezygnacja z uczestnictwa po 26 lutego 2020 r. zobowiązuje uczestnika do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Więcej informacji (program, lokalizacja) znajduje się na stronie wydarzenia: https://etwinning.pl/miedzynarodowe-seminarium-etwinning-entrepreneurship-2/ .