7 marca 2019

Zmiana terminów ogłoszenia wyników stopnia III Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów ogłoszenia wyników III stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów:

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla uczniów szkół podstawowych z:
LP  Przedmiot było jest
3 Języka Angielskiego 7 marca 2019 r. 11 marca 2019 r.
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla uczniów dotychczasowych gimnazjów z:
  było jest
3 Języka Angielskiego 11 marca 2019 r. 7 marca 2019 r.
 

Ponadto informujemy, że prace będą udostępnione do wglądu 8.03.2019 r. (czwartek) w godz.
od 15.30 do 17.00 w RODN „WOM” w Katowicach, ul. Wyszyńskiego 7.