22 września 2017

Zgłaszanie szkół do udziału w Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018

Zgłoszenia szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum do dowolnej liczby konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, dokonuje dyrektor szkoły za pomocą oddzielnego dla każdego typu szkoły formularza online dostępnego na stronie:

https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe/

w terminie do 6 października 2017 r.

 

Za poprawne wypełnienie arkusza zgłoszeniowego online odpowiada dyrektor szkoły. Niepoprawne wypełnienie przez dyrektora szkoły formularza zgłoszeniowego spowoduje błędy w zaświadczeniach wydawanych laureatom i finalistom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

 

Listy szkół zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych konkursach będą dostępne na stronach internetowych placówek doskonalenia nauczycieli. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do sprawdzenia, czy zgłoszona przez niego szkoła znajduje się w wykazie szkół zakwalifikowanych do udziału w określonym konkursie oraz ewentualnego wyjaśnienia wątpliwości z koordynatorem konkursów w odpowiedniej placówce doskonalenia nauczycieli w terminie  do 13 października 2017 r.