11 września 2019

Zasady organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020

Załączniki:

1. Decyzja nr OA-OR.110.1.26.2019
Śląskiego Kuratora Oświaty z 9 września 2019 roku w sprawie organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2019/2020

2. Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego WE-KO.5560.1.8.2019