26 lutego 2018

Wyniki III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018

Zgodnie z § 31 Regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych listy wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego z przydzielonymi punktami oraz listy laureatów
i finalistów zamieszczone zostaną na stronie internetowej właściwej placówki doskonalenia nauczycieli.

Ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego Konkursu nastąpi w terminie do 2 tygodni
od daty przeprowadzenia Konkursu.

Adresy stron internetowych z wynikami III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018:Wie

SZKOŁY PODSTAWOWE
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego http://www.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/konkursy-wojewodzkie/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-j-polski-szkola-podstawowa/
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki http://www.wombb.edu.pl/?page_id=63
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego http://www.womkat.edu.pl/pl/Konkursy/Konkurs_kuratoryjny_-_J__Angielski_-_Szkola_podstawowa

 

Konkurs Przedmiotowy z Historii http://www.womkat.edu.pl/pl/Konkursy/Konkurs_kuratoryjny_-_Historia_-_Szkola_podstawowa

 

Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego http://www.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/konkursy-wojewodzkie/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-jezyk-niemiecki-szkola-podstawowa/
GIMNAZJA
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego http://www.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/konkursy-wojewodzkie/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-j-polski-gimnazjum/
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

 

http://www.wombb.edu.pl/?page_id=63
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego

 

http://www.womkat.edu.pl/pl/Konkursy/Konkurs_kuratoryjny_-_J__Angielski_-_Gimnazjum

 

Konkurs Przedmiotowy z Biologii

 

http://www.womkat.edu.pl/pl/Konkursy/Konkurs_kuratoryjny_-_Biologia
Konkurs Przedmiotowy z Historii

 

http://www.womkat.edu.pl/pl/Konkursy/Konkurs_kuratoryjny_-_Historia_-_Gimnazjum

 

Konkurs Przedmiotowy z Geografii

 

http://wom.edu.pl/?page_id=1671
Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy
o Społeczeństwie
http://www.womkat.edu.pl/pl/Konkursy/Konkurs_kuratoryjny_-_WOS
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki http://www.wombb.edu.pl/?page_id=63
Konkurs Przedmiotowy z Chemii http://wom.edu.pl/?page_id=5389
Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego http://www.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/konkursy-wojewodzkie/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-j-niemiecki-gimnazjum/
Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego

 

http://wom.edu.pl/?page_id=1675
Konkurs Przedmiotowy z Języka Rosyjskiego

 

http://www.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/konkursy-wojewodzkie/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-j-rosyjski-gimnazjum/