18 listopada 2020

Wykaz dyżurów telefonicznych Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursowych podczas drugiego stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Wykaz dyżurów telefonicznych Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursowych podczas drugiego stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych  w roku szkolnym 2020/2021
Lp. data Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z: dyżur odbywa się w godzinach telefon
1 19.11.2020 Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych 8:30–14:00 509 855 070
2 20.11.2020 Matematyki dla uczniów szkół podstawowych 8:30–14:00 509 584 765
3 23.11.2020 Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych 8.30-14:30 791 695 470
4 24.11.2020 Historii dla uczniów szkół podstawowych 8:00-15:00 662 258 929
5 25.11.2020 Biologii dla uczniów szkół podstawowych 8:00–15:00 695 255 864
6 26.11.2020 Geografii dla uczniów szkół podstawowych 9:00-15:00 603 416 754
7 27.11.2020 Chemii dla uczniów szkół podstawowych 8:30–13:00 669 404 172
8 30.11.2020 Fizyki dla uczniów szkół podstawowych 8:00–14:30 730 952 772
9 1.12.2020 Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych 12:00–15:00 509 553 829
10 2.12.2020 Języka Hiszpańskiego dla uczniów szkół podstawowych 8:00–14:00 508 148 552
11 3.12.2020 Języka Francuskiego dla uczniów szkół podstawowych 9:00-13:00 607 070 367
12 4.12.2020 Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych 8:00-13:00 601 543 760