11 września 2017

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018

Informacja o organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018.

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w województwie śląskim w roku szkolnym 2017/2018 będą organizowane następujące wojewódzkie konkursy przedmiotowe:

 1. Dla uczniów szkół podstawowych Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z:
  • Języka Polskiego;
  • Matematyki;
  • Języka Angielskiego;
  • Języka Niemieckiego;
  • Historii.
 2.  Dla uczniów dotychczasowych gimnazjów Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z:
  • Języka Polskiego;
  • Matematyki;
  • Biologii;
  • Języka Angielskiego;
  • Historii;
  • Geografii;
  • Wiedzy o Społeczeństwie;
  • Fizyki;
  • Chemii;
  • Języka Niemieckiego;
  • Języka Francuskiego;
  • Języka Rosyjskiego.

Zgodnie z § 4. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz.125 z późn. zm.) szczegółowe zasady organizacji konkursów dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów określą regulaminy poszczególnych konkursów, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach do 30 września 2017 r.
Wzorem lat poprzednich zgłoszenia szkoły do udziału w konkursach przedmiotowych będzie mógł dokonać jej dyrektor za pomocą arkusza zgłoszeniowego on-line dostępnego na stronie internetowej https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe/ w terminie do 6 października 2017 r.
Uruchomienie arkusza zgłoszeniowego nastąpi około 20 września 2017 roku.