6 marca 2020

Terminy ogłoszenia wyników stopnia wojewódzkiego WKP

Zgodnie z § 31 ust. 2 regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w województwie śląskim w roku szkolnym 2019/2020 ogłoszenie wyników stopnia wojewódzkiego konkursu następuje w terminie do 2 tygodni od daty przeprowadzenie konkursu.

Poniżej publikujemy terminy ogłoszenia wyników stopnia wojewódzkiego:

 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla uczniów szkół podstawowych z

 

Terminy ogłoszenia wyników stopnia wojewódzkiego:

 

1.      Język polski 10 marca 2020 r.
2.      Matematyka 11 marca 2020 r.
3.      Język angielski 11 marca 2020 r.
4.      Historia 11 marca 2020 r.
5.      Geografia 9 marca 2020 r.
6.      Biologia 13 marca 2020 r.
7.      Chemia 16 marca 2020 r.
8.      Fizyka 16 marca 2020 r.
9.      Język niemiecki 17 marca 2020 r.
10.   Język hiszpański 18 marca 2020 r.
11.   Język francuski zostaną podane w późniejszym terminie.
12.   Język rosyjski zostaną podane w późniejszym terminie.