20 listopada 2018

Terminy ogłoszenia wyników stopnia szkolnego WKP

Zgodnie z § 17 ust. 3 regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów w województwie śląskim w roku szkolnym 2018/2019 wyniki stopnia szkolnego przekazuje jego uczestnikom dyrektor szkoły nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni, licząc od następnego dnia po przeprowadzeniu konkursu.

Poniżej publikujemy terminy ogłoszenia wyników stopnia szkolnego:

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla uczniów szkół podstawowych z:
1 Języka Polskiego 20 listopada 2018 roku
2 Matematyki 21 listopada 2018 roku
3 Języka Angielskiego 22 listopada 2018 roku
4 Historii 23 listopada 2018 roku
5 Geografii 23 listopada 2018 roku
6 Chemii 28 listopada 2018 roku
7 Fizyki 29 listopada 2018 roku
8 Języka Niemieckiego  30 listopada 2018 roku
9 Języka Francuskiego 30 listopada 2018 roku
10 Biologii 4 grudnia 2018 roku
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla uczniów dotychczasowych gimnazjów z:
1 Języka Polskiego 4 grudnia 2018 roku
2 Matematyki 5 grudnia 2018 roku
3 Języka Angielskiego 6 grudnia 2018 roku
4 Historii 7 grudnia 2018 roku
5 Geografii 7 grudnia 2018 roku
6 Biologii 11 grudnia 2018 roku
7 Chemii 12 grudnia 2018 roku
8 Fizyki 13 grudnia 2018 roku
9 Języka Niemieckiego  14 grudnia 2018 roku
10 Języka Francuskiego 14 grudnia 2018 roku