22 stycznia 2019

Terminy ogłoszenia wyników stopnia rejonowego WKP

Poniżej publikujemy terminy ogłoszenia wyników stopnia rejonowego przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe:

 

 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla uczniów szkół podstawowych z:
1 Języka Polskiego 28 stycznia 2019 r.
2 Matematyki 28 stycznia 2019 r.
3 Języka Angielskiego 29 stycznia 2019 r.
4 Historii 28 stycznia 2019 r.
5 Geografii 28 stycznia 2019 r.
6 Biologii 4 lutego 2019 r.
7 Chemii 29 stycznia 2019 r.
8 Fizyki 5 lutego 2019 r.
9 Języka Niemieckiego  4 lutego 2019 r.
10 Języka Francuskiego 5 lutego 2019 r.
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla uczniów dotychczasowych gimnazjów z:
1 Języka Polskiego 29 stycznia 2019 r.
2 Matematyki 28 stycznia 2019 r.
3 Języka Angielskiego 22 stycznia 2019 r.
4 Historii 28 stycznia 2019 r.
5 Geografii 28 stycznia 2019 r.
6 Biologii 4 lutego 2019 r.
7 Chemii 29 stycznia 2019 r.
8 Fizyki 5 lutego 2019 r.
9 Języka Niemieckiego  4 lutego 2019 r.
10 Języka Francuskiego 5 lutego 2019 r.

Po ww. terminie dyrektor szkoły sprawdza wyniki II stopnia konkursu na platformie Konkursy przedmiotowe i przekazuje je uczestnikom.