4 marca 2019

Terminy ogłoszenia wyników stopnia III wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Zgodnie z § 31 ust. 3 regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/2019 publikujemy terminy ogłoszenia wyników stopnia wojewódzkiego

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla uczniów szkół podstawowych z:
1 Języka Polskiego 11 marca 2019 r.
2 Matematyki 11 marca 2019 r.
3 Języka Angielskiego  11 marca 2019 r.
4 Historii 13 marca 2019 r.
5 Geografii 11 marca 2019 r..
6 Biologii 18 marca 2019 r.
7 Chemii 18 marca 2019 r.
8 Fizyki 18 marca 2019 r.
9 Języka Niemieckiego  18 marca 2019 r.
10 Języka Francuskiego 18 marca 2019 r.
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla uczniów dotychczasowych gimnazjów z:
1 Języka Polskiego 12 marca 2019 r.
2 Matematyki   5 marca 2019 r.
3 Języka Angielskiego 7 marca 2019 r.
4 Historii 12 marca 2019 r.
5 Geografii 11 marca 2019 r.
6 Biologii 18 marca 2019 r.
7 Chemii 18 marca 2019 r.
8 Fizyki 18 marca 2019 r.
9 Języka Niemieckiego  18 marca 2019 r.
10 Języka Francuskiego 18 marca 2019 r.