27 października 2020

Teksty ujednolicone Regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2020/2021 po zmianach z dnia 26 października 2020 r

1 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021 Zmiana regulaminu
z dnia 26 października 2020
pdf
Tekst ujednolicony Regulaminu po zmianach z dnia 26 października
pdf
2 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021 Zmiana Regulaminu
pdf
tekst ujednolicony Regulaminu
pdf
3 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021 Zmiana Regulaminu
pdf
tekst ujednolicony Regulaminu
pdf
4 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021 Zmiana Regulaminu
pdf
tekst ujednolicony Regulaminu
pdf
5 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy Biologii dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021 Zmiana Regulaminu
pdf
tekst ujednolicony Regulaminu
pdf
6 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021 Zmiana Regulaminu
pdf
tekst ujednolicony Regulaminu
pdf
7 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021 Zmiana Regulaminu
pdf
tekst ujednolicony Regulaminu
pdf
8 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021 Zmiana Regulaminu
pdf
tekst ujednolicony Regulaminu
pdf
9 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021 Zmiana Regulaminu
pdf
tekst ujednolicony Regulaminu
pdf
10 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Hiszpańskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021 Zmiana Regulaminu
pdf
tekst ujednolicony Regulaminu
pdf
11 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021 Zmiana Regulaminu
pdf
tekst ujednolicony Regulaminu
pdf
12 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021 Zmiana Regulaminu
pdf
tekst ujednolicony Regulaminu
pdf